Posjećeni eventi

Iskustva: SU AEGEE-Brno “Out of the box! Can you handle it?”

Piše Silvija Perić Moja priča o SU će početi malo drugačije od ostalih… Članica sam AEGEE-a već više od 2 i pol godine i unatoč tome što sam jako aktivna i sudjelovala sam u organizaciji mnogih događaja, nikad nisam bila na Summer-u. Sve do sada! Upravo sam se vratila s najboljeg eventa na kojem sam ikad bila, kako unutar AEGEE-a… Read more →