Aktivnosti

Europska razina

Međunarodni eventi su srž AEGEE-ovih aktivnosti. Naš se identitet odražava kroz 5 različitih načina: međukulturalne razmjene, osobni razvoj i neformalno obrazovanje, tematske projekte, politiku i zagovaranje te forum za raspravu. Tijekom konferencija, razmjena, treninga i ostalih evenata, studenti imaju priliku formirati i razmijeniti svoja mišljenja, ideje i dojmove o konkretnim temama. Evente organiziraju AEGEE lokali, radne i projektne skupine u suradnji s ostalim tijelima. Saznajte više o svakom pojedinom eventu:

 

Lokalna razina

Iza nas je već mnogo uspješnih evenata, poput Network Meetinga, Summer University-a, Regional Training Course-a i mnogih drugih evenata. Uz organizaciju evenata međunarodnog karaktera, organiziramo i evente za naše članove, poput raznih radionica o AEGEE-u, radionica o razvoju neformalnog obrazovanja, jezičnih radionica, raznih druženja i team buildinga.