Some call it Europe, we call it home!

AEGEE | Udruga studenata Europe

AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe) je jedna od najvećih interdisciplinarnih studentskih organizacija u Europi, koja promovira europsku svijest preko studentske mobilnosti, komunikacije i integracije između studenata Europe kroz interkulturalne razmjene, tematske projekte, neformalno obrazovanje i aktivno građanstvo. Kao nevladina, politički neovisna i neprofitna organizacija, otvorena je za studente sa svih fakulteta.  Osnovana je u Parizu 1985., a danas broji oko 10 000 članova u više od 170 sveučilišnih gradova u 37 zemalja diljem Europe.

Vizija Udruge je demokratska i raznovrsna, socijalno, ekonomski i politički integrirana Europa bez granica, koja cijeni sudjelovanje mladih u svojem razvoju. AEGEE potiče mlade na aktivno uključivanje u društvo te im omogućuje prostor za diskusiju. AEGEE jača međusobnu toleranciju i razumijevanje te približava Europu mladima.

Studenti svih fakulteta i mladi u dobi od 18-30 godina su dobrodošli u udrugu tijekom cijele godine!