Some call it Europe, we call it home!

AEGEE | Udruga studenata Europe

AEGEE (Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe) je jedna od najvećih interdisciplinarnih studentskih organizacija u Europi, koja promovira europsku svijest preko studentske mobilnosti, komunikacije i integracije između studenata Europe. Kao nevladina, politički neovisna i neprofitna organizacija, otvorena je za studente sa svih fakulteta.  Osnovana je u Parizu 1985., a danas broji oko 13 000 članova u više od 200 sveučilišnih gradova u 40 zemalja diljem Europe.

Vizija Udruge je demokratska i raznovrsna, socijalno, ekonomski i politički integrirana Europa bez granica, koja cijeni sudjelovanje mladih u svojem razvoju i ustrojstvu. AEGEE ohrabruje mlade na aktivno uključivanje u društvo te im omogućava prostor za komunikaciju i učenje zajedno sa donositeljima odluka. Najviše od svega, AEGEE jača međusobnu toleranciju i razumijevanje te približava Europu mladima.


 

Mapa svih lokala AEGEE-a (Antenna, Contact Antenna, Contact) – ujedno i lokacije svih gradova koje je moguće posjetiti. 😉